Wat doen wij o.a.?

Wij verzorgen inspecties voor gemeenten &  provincies.

Onze inspecteurs zijn gespecialiseerd in civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, viaducten, duikers, sluizen, kademuren en installaties. Wij zorgen dat kunstwerken en vaarwegen goed begaanbaar zijn en blijven. Hiervoor zijn regelmatig inspecties nodig. We verzamelen gegevens over de bruggen, viaducten, duikers, sluizen, kademuren en installaties. Die vertalen we vervolgens naar inzichtelijk rapport waarin de conditie van het object centraal staat. We geven advies en stellen rapporten op en verwerken deze in eigen beheerssysteem of onze opdrachtgever.

Toestandsinspectie

Met een toestandsinspectie wordt door een visuele beoordeling van alle constructieonderdelen de toestand van bv een kunstwerk in kaart gebracht. Wij voeren onze inspecties uit volgens de NEN 2767-4 norm. Hierbij wordt het object, (kunstwerk) in verschillende onderdelen als elementen en bouwdelen opgesplitst. Door schadebeelden te koppelen aan deze onderdelen, wordt een conditie- en verzorgingsscore bepaald. Hier uit generen wij een overzichtelijk rapport op maat. Welke door de opdrachtgever word gebruikt om het inzichtelijk in kaart te hebben wat de conditie en de verzorging van hun kunstwerken. Ook worden deze rapporten gebruikt om een onderhoudsplan te vervaardigen. Hierbij kunnen wij de opdrachtgever adviseren & ondersteunen.

 

Wat doen wij nog meer!

Wij zijn het aanspreek punt tussen opdrachtgever (b.v. gemeenten) & de uitvoerende aannemer. 

 

Directievoering, toezicht & advisering.

Functioneren als adviseur en aanspreekpunt voor de aannemer en opdrachtgever.
Het voorgaan en plannen van bouwvergaderingen,
Bijwonen van de bouwvergaderingen en het opstellen van de notulen en verwerking,
Opstellen en bijhouden van weekrapporten,
Controleren van week en termijnstaten opgesteld door de aannemer,
Controleren van meer en minderwerk opgesteld door de aannemer,
Planningen t.o.v. de voortgang van het werk bijhouden,
En het aanvragen van vergunningen voor de tracés waar gewerkt gaat worden.