Inspectie Vastebruggen Stuwen en Sluizen

In opdracht van Rijkswaterstaat & Vitaal en in samenwerking met de Antea group en El Service zijn wij de nul inspecties aan het uitvoeren van een aantal kunstwerken (bruggen) en de drie stuw en sluiscomplexen in de Nederijn-lek 

Vaardijk-zuid & noord, België. Instandhoudinginspectie.

In opdracht van Witteveen+Bos Belgium N.V. Gaan wij het komende jaar de grondduikers en de aangelegen constructies monitoren. Zo kunnen wij een duidelijk beeld creëren van het verloop van de scheuren en de zettingen op en rond om deze constructies.

Nederijn-Lek/ Twentekanaal.

In opdracht van RWS en Strukton hebben wij de opdracht gekregen om ruim 200 kilometer oever bescherming, kribvakken, nautische bebordingen en aangelegen constructies te inspecteren. En een inventarisatie te maken van het totale areaal. Dit alles word verwerkt in het GBI.

Start Amsterdam.

In samenwerking met Anteagroup gaan wij een reeks kademuur inspecties uitvoeren in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Vaardijk-zuid & noord, België. 

In opdracht van Witteveen+Bos Belgium N.V. hebben wij een inspectie uitgevoerd in België van 5 grondduikers en de daarbij behorende constructies. Doel van deze inspectie is het onderzoeken welke van deze grond duikers kan worden afgesloten. Gezien de leeftijd gebouwd omstreeks 1777 & 1843 was de toestand erg kritisch te noemen. Deze inspectie is uitgevoerd en verwerkt in een overzichtelijke rapportage en overhandigd aan onze opdrachtgever Witteveen&Bos N.V. 

Middelkerke België

In samenwerking met onze opdrachtgever Witteveen+Bos Belgium N.V. gaan wij in België starten met een aantal inspecties om kwaliteit en de status van een aantal sifons en duikers in kaart te brengen. Hierbij beginnen wij met een voor inspectie , deze inspecties worden uitgevoerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg N.V. Gezien de leeftijd van de sifons ( omstreeks 1800.1850.) en de conditie van de bouwwerken zullen wij deze bijzondere kunstwerken inspecteren d.m.v. onze onderwater drones en ROV's.

 

 

Apeldoorn/Almere

In opdracht van B Kraanverhuur te Rotterdam, hebben wij hier een stuk project begeleiding en advisering omtrent de overslag en plaatsen van de door Preco beton b.v. geleverde beton elementen t.b.v. de bouw van het nieuwe distributiecentrum van de Lidl in Almere.

Amsterdam

In opdracht van de gemeenten Amsterdam, zijn wij op dit moment bezig met het uitvoeren van toestandsinspecties. Hierbij was de uitvraag het in kaart brengen van de kunstwerken en het inzichtelijk maken van de verzorging en conditie  scoren. Voor dit project stellen wij rapporten op en verwerken deze in het beheerssysteem van onze opdrachtgever. Genoemd het AIP.

Schiedam.

In opdracht van de gemeente Schiedam, zijn wij bezig geweest met de toestandsinspecties van een 100 tal kunstwerken. hierbij was de uitvraag het in kaart brengen van de kunstwerken en het inzichtelijk maken van conditie scoren. Hiervoor hebben wij ook rapporten opgesteld en verwerkt in eigen beheerssysteem. Deze rapporten zijn uitgewerkt en overhandigt aan onze opdrachtgever. NEN 2776.

 

Leiderdorp.

In opdracht van de gemeente Leiderdorp, hebben wij in samenwerking met (aannemer) Schouls b.v. en O&S DRILLING een gestuurde boring verzorgd. Dit ten behoeve van een nieuwe tracé voor kabels en leidingen. Door de sloop van de oude brug en het bouwen van een nieuwe brug,  was de wens het oude tracé niet meer in de nieuwe brug te verwerken. Hier door is er voor gekozen om een horizontale gestuurde boring door O&S DRILLING uit te laten voeren. Wij hebben voor de gemeente Leiderdorp het gehele pakket op ons genomen. Vanaf de aanvraag voor de benodigde vergunningen tot aan de realisatie van de gestuurde boring en de afwerking. 

Door samenwerking met alle betrokken partijen onder toezicht van de aller kleinste werknemer. Hebben wij dit project samen afgerond met een mooi eind resultaat. 

 

Goeree Overflakkee.

In opdracht van de gemeenten Goeree Overflakkee, zijn wij bezig geweest met toestandsinspecties van een 100 tal kunstwerken. hierbij was de uitvraag het in kaart brengen van de kunstwerken en het inzichtelijk maken van conditie scoren. Hiervoor hebben wij rapporten opgesteld en verwerkt in eigen beheerssysteem. Deze rapporten zijn uitgewerkt en overhandigt aan onze opdrachtgever. NEN 2776.

 

Zwijndrecht.

 

In opdracht van de gemeente Leiderdorp, hebben wij in samenwerking met een ingenieursbureau en de (aannemer) AART den HOLLANDER B.V. nieuwe beschoeiing aangebracht hier voor was onze taak directievoering, toezicht & advisering.

Ook het bijhouden van de weekrapporten en termijn staten behoorden tot onze werkzaamheden.

 

Tevens in de zelfde gemeenten waren wij betrokken bij de realisatie van een aantal keer muren ten behoeven van duikers.

Onze taken hier in:

Het functioneren als aanspreekpunt en adviseren van de opdrachtgever.
Bijwonen van de bouwvergaderingen en het notuleren hier van.
Opstellen van weekrapporten controleren van week- en termijnstaten opgesteld door de aannemer.
De planning t.o.v. de voortgang van het werk bijhouden.
Het aanvragen van vergunningen voor de geplande tracés.